portfolio site templates
 
 PRIVACYVERKLARING 

Contactformulier
Wij respecteren uw privacy en gaan daar zorgvuldig mee om.  
Als u een contactformulier op de website invult of een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Gebruik van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Er wordt geen gebruik gemaakt van deze gegevens. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet .

Verstrekken aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij u specifieke toestemming geeft om deze gegevens te delen .

Met welk doel wij uw persoonsgegevens gebruiken
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het verstrekken van informatie of contact te leggen.

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.  

Cookies of vergelijkbare technieken
Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt .


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen omtrent ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Peter Bolwerk
1e Heezerlaantje 38
3766LW Soest
Tel. 06 55 835 240